Yhteistyö Kirjan talon kanssa

Turun sanataideyhdistyksen ohjaajat toteuttavat Kirjan talon sanataidepalveluita. Sanataideyhdistys on Kirjan talon yhteistyökumppani jo monien vuosien takaa ja yhteistyöhön on palvelujen lisäksi kuulunut kehitystyö ja yhdistysten yhteiset hankkeet. Lisäksi Kirjan talo toimii hankekotina sanataideyhdistyksen yksittäisille tekijöille. Kirjan talon sanataiteellinen osaaminen onkin pitkälti Turun sanataideyhdistyksen ohjaajien varassa.

Kirjan talo on edistänyt lukemis- ja kirjoittamisharrastusta vuodesta 2009 toteutetusta Kirjakaveri-hankkeesta lähtien. Edistämistyön keskeiseksi välineeksi ovat nousseet Kirjan talon sanataidepalvelut, joista merkittävimmän eli Kirjakaveri-palveluiden alla Turun lähikirjastoille toimitetaan lasten satuaamuja, iltapäivän tarinakerhoja koululaisille, satuiltoja perheille, kirjallisuus- ja lukutuokioita vanhuksille, monikielisiä sanataidepajoja maahanmuuttajille ja lukupiirejä aikuisväestölle. Palveluja toimitetaan pääosin Turkuun ja lähialueille, mutta vuosittain joitakin myös muualle Suomeen. Toisaalta Kirjan talo kehittää soveltavaa sanataidepedagogiikkaa sekä koko väestölle että erityisryhmille ja valmistaa valtakunnallisesti kiinnostavia luovan talouden tuotteita ja palvelumalleja. Kirjan talo tekee myös valtakunnallista vaikuttamistyötä yhdessä sanataiteen muiden toimijoiden kanssa.

www.kirjantalo.org