Suomi toisena kielenä

Syksyllä 2014 Jasmine Westerlund ohjasi Suomi toisena kielenä -sanataideryhmää Ilpoisten koululla. Ryhmään osallistui opettajansa kanssa n. 35 lasta luokilta 3-6. Ryhmä kokoontui viikottain vaihtelevalla kokoonpanolla. Ryhmässä mm. runoiltiin omista nimistä, keksittiin kuvitteellisia elokuvia, tarkasteltiin lähiympäristöä ja luotiin henkilöhahmoja. Ryhmän teksteistä ollaan kokoamassa kirjaa, johon painetaan kaikkien osallistujien tekstejä.